รายชื่อนักเรียนแยกตามห้อง พร้อมคิวอาร์โค้ด เข้าร่วมกลุ่มไลน์


ตารางเรียน 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 (เรียนด้วยตนเองไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
กรณีเข้าชมตามลิงก์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ www.dltv.ac.th  
คลิกเลือก 
ชมสด เลือกชั้้นที่ต้องการ 

ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


คณิตศาสตร์

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


วิทยาศาสตร์


ภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2563

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563    1 กรกฏาคม 2563


แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครเข้าสู่หน้าหลัก