ให้นักเรียนมารับนมของวันที่ 18 - 29 มกราคม 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

การเรียนช่วงประกาศหยุดสถานการณ์โควิด 19

ประกาศปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศปิดสถานศึกษา (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์