กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน)


ชุดนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

คิวอาร์โค้ด เข้าห้องไลน์ อนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

คิวอาร์โค้ด ป.๑/๑    คิวอาร์โค้ด ป.๑/๒   คิวอาร์โค้ด ป.๑/๓

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์