กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นักเรียน เรียนที่บ้าน)
(รายละเอียด)รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์
       
ป.๑/๑      ป.๑/๒      ป.๑/๓
ป.๒/๑      ป.๒/๒      ป.๒/๓
ป.๓/๑      ป.๓/๒       ป.๓/๓
ป.๔/๑      ป.๔/๒       ป.๔/๓
ป.๕/๑      ป.๕/๒       ป.๕/๓
ป.๖/๑      ป.๖/๒        ป.๖/๓

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปไม่มีกำหนด 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ชุดนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์