โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล สีชา (เจ๋ง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : https://web.facebook.com/atthapol.seesha/
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ธ.ค. 2564,01:28 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.204.224


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล