โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นส. ศิริกาญจณาลักณ์ ใจกว้าง (มิ้นท์)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 108
อีเมล์ : mintzaza1234@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : TM POLYMER INDUSTRIES.CO.,LTD.
ตำแหน่ง : accountant
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ม.ค. 2561,11:45 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.32.130


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล