โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..