โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖