โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                                
ปรัชญา