โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล 1  -  ประถมศึกษาปีที่ 6