โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้นอนุบาล ๑                ๕๐      คน
ชั้นอนุบาล ๒                ๖๕      คน
ประถมศึกษาปีที่ ๑       ๘๘      คน
ประถมศึกษาปีที่ ๒       ๘๐      คน
ประถมศึกษาปีที่ ๓       ๘๓      คน
ประถมศึกษาปีที่ ๔       ๘๐      คน
ประถมศึกษาปีที่ ๕       ๗๗    คน
ประถมศึกษาปีที่ ๖       ๙๗     คน