โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ ดอกแคแสด