โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ที่สวยงามเอกลักษณ์

เป็นโรงเรียนส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยด้านการไหว้