โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ที่สวยงามเอกลักษณ์

เป็นโรงเรียนส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยด้านการไหว้