โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
วิสัยทัศน์


มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านการเรียนรู้
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่เอกลักษณ์ไทย ก้าวไกลไปกับอาเซียน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา
นำพาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี