โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 61) 28 ก.ย. 62