โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 632)