โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 22) 30 ต.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 24) 29 ต.ค. 61
พิธีเปิดอนุสาวรีย์คุณตาย คุณยาย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียน ๒๖ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - (อ่าน 126) 25 พ.ค. 61
(อ่าน 154) 06 พ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ วันพุธที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๑ (อ่าน 180)
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ (อ่าน 400)