โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
คณะผู้บริหาร

นายเชาวฤทธิ์ ขำเหล็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนธรณ อักษรศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรวรรณ เพ็งสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา