โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
คณะผู้บริหาร

นายเชาวฤทธิ์ ขำเหล็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนธรณ อักษรศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา