โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี สักการะ พิทักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนธรณ อักษรศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรวรรณ เพ็งสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา