โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชนี เอ็นดู (ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริพร ยิ้มเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางผดุงทรัพย์ ศักดิ์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3