โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรสลิน กลิ่นหอม (ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดนัย พุทธนิยม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายศิริวัฒน์ บุญชู
ครูผู้ช่วย

นายประกอบ โหมดงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3