โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกาญจนา ดีอุดม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน