โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
พี่เลี้ยง

นางพรพิมล ลิ้มประภา
พี่เลี้ยงเด็ก

นางจีรวรรณ เวชกรณ์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวสุจิตรา โวดสูงเนิน
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวนันทพร ณนคร
พี่เลี้ยงเด็ก