โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
พนักงานสถานที่

นายวันเพ็ญ กะถิน
ลูกจ้างประจำ

นายวีระพงษ์ มั่นถึง
ลูกจ้างประจำ

นายอนันต์ โสรส
ลูกจ้างประจำ