โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
พัฒนาผู้เรียน

นางสิริวิภา ทองคง (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2)
ครู คศ.2
หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางทัศนวดี กิ่งไทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3