โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา โอภาสพินิจ (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชนินทร์ ทิมฤกษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลิน เวชประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น