โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนลิน เวชประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0922176300
อีเมล์ : nalinza_18@hotmail.com

นายชนินทร์ ทิมฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0897441510
อีเมล์ : Chanin41510@gmail.com

นายพัฒนชัย ชุนรักษ์
ครู คศ.2