โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาริยา แสนสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวฐิตินันท์ ทรัพย์ธำรงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2