โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวราพงษ์ ชิดปรางค์ (ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนุชษนัย แม่บุญเรือน
ครู คศ.3