โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวรกานต์ พุ่มนุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววลัยภรณ์ เกตุวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2