โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมิรินดา บุญมากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฏฐกฤต ลือชัย
ครู คศ.2

นางรัตติกร โกเมศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2