โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่